Mälar Sprinkler AB

Mälar Sprinkler är av SBSC certifierad anläggarfirma vattensprinkler. Detta innebär att vi har rättigheter att projektera och installera vattensprinkleranläggningar samt att vi har dokumenterade resurser och kvalificerad personal att utföra alla typer av sprinkleranläggningar.
www.malarsprinkler.se

Customer

Mälar Sprinkler AB

Agency

Silverback Media

Services

  • Web design
  • UI / UX
  • Website Build
  • Google Analytics

Used

  • Bootstrap
  • WordPress for news
  • Html / Css
  • Js / Jquery