Moneo Business Integration AB

Moneo grundades 1998 av managementkonsulterna Agneta Bremander och Stefan Carlberg. De hade tidigare verkat inom en större organisation och hade drivkraften att äga och ta ansvar för hela affären, från kund till strategifrågor och marknadsfrågor.

www.moneo.se

Customer

Moneo Business Integration AB

Agency

Silverback Media

Services

  • Web design
  • UI / UX
  • Website Build
  • Server optimization
  • Google Analytics

Used

  • WordPress
  • Html / Css
  • Owl Carusel
  • Js / Jquery
  • Html5 video